137.000 producten constant op voorraad

Herroepingsrecht voor consumenten

Als klant van rameder hebt u het recht de overeenkomst te herroepen. Op deze pagina leest u de voorwaarden.

Recht van herroeping

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) het laatste goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt u een ondubbelzinnige verklaring naar


Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
Vertegenwoordigd door Dirk Schöler en Stefan Bertelshofer
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg/OT Munschwitz
Duitsland


Tel.: +49 3 67 34 / 35 412
Fax: +49 36734 35 315
E-Mail: withdrawal@rameder.be


In deze verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) stelt u ons op de hoogte van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hieronder getoonde modelformulier voor herroeping, maar u bent niet verplicht dit formulier te gebruiken. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website Link


Als u deze mogelijkheid gebruikt, sturen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten van ons terug. Dit gebeurt niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De leveringskosten die wij terugbetalen, omvatten niet eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering.


Wij halen de goederen bij u af. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. De kosten worden aan de hand van het formaat van het pakket berekend, maar bedragen ten hoogste circa €35,00. U bent alleen dan aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies daaraan is toe te schrijven, dat u op een andere wijze met de goederen bent omgegaan dan voor het beproeven van toestand, eigenschappen en werking van de goederen nodig is.


Formulier

Download hier het modelformulier.


Formulier om uw bestelling ongedaan te maken

Met dit formulier maak ik /maken wij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de hierna genoemde artikelen ongedaan: