137.000 producten constant op voorraad

Privacyverklaring

Bij Rameder staat veiligheid voorop en daarbij hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken de door u vermelde gegevens over uzelf uitsluitend om uw verzoek te verwerken en om u het inkopen zo aangenaam mogelijk te maken. Hieronder staan enkele antwoorden op vragen - en informatie- over gegevensbescherming

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring licht gebruikers in over de wijze, de hoeveelheid en de doelen van het vastleggen van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke aanbieder

de Firma Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH, vertegenwoordigd door de Bedrijfsleiders Dirk Schöler en Stefan Bertelshofer, Am Eichberg Flauer 1, 07338 Leutenberg / OT Munschwitz, Duitsland Tel.nr.: +49 3 67 34 / 35 412 , E-mail: info@rameder.be

op deze website (hierna "inhoud"). De juridische grondslag van de gegevensbescherming is vermeld in de BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) (Duitse wet op de gegevensbescherming) en de TMG (Telemediengesetz) (Duitse wet op de media voor telecommunicatie).


Omgang met persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens met behulp waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, dus gegevens die tot een persoon kunnen worden herleid. Daartoe behoren naam, e-mailadres of telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites iemand heeft bezocht worden tot de persoonlijke gegevens gerekend. Persoonlijke gegevens worden door de beheerder alleen dan vastgelegd, gebruikt en doorgegeven, indien dat wettelijk is toegestaan of de gebruiker daarvoor tijdens de vastlegging toestemming geeft.


Contact opnemen

Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijvoorbeeld via een contactformulier of per e-mail) worden de gegevens van de gebruiker, met het doel het verzoek in behandeling te nemen en voor het geval dat er aansluitend nog vragen opkomen, opgeslagen.


Commentaar en schriftelijke bijdragen

Zet een gebruiker commentaren in het blog of levert deze op een andere manier een schriftelijke bijdrage, dan wordt zijn of haar IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt vanwege de veiligheid van de aanbieder, voor het geval dat iemand in een commentaar illegale inhoud plaatst (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval kan de aanbieder zelf voor de bijdrage of het commentaar aansprakelijk worden gesteld. Om die reden heeft de aanbieder belang bij de identiteit van de opsteller.


Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief informeren we u over onze aanbiedingen Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, dan moeten we over een geldig e-mailadres van u beschikken, evenals over informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent, of dat de eigenaar van het e-mailadres ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Meer gegevens worden niet vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend voor het toesturen van de nieuwsbrief gebruikt, en worden niet doorgegeven aan derden. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres en de datum van aanmelding op. Het opslaan dient alleen als bewijs in het geval dat een derde misbruik van uw e-mailadres maakt en zich buiten medeweten van de rechthebbende voor ontvangst van de nieuwsbrief aanmeldt.

Uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en het e-mailadres en het gebruik ervan voor het toesturen van de nieuwsbrief, kunt u op enig moment weer intrekken. U kunt de toestemming intrekken via een link in de nieuwsbrief zelf, in het onderdeel van uw profiel of met een bericht aan de eerder vermelde contactmogelijkheden.


Integratie van inhoud en diensten van derden

Mogelijk komt het voor dat in deze online-inhoud, inhoud van derden, zoals video's van You Tube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-Feeds of grafisch materiaal van andere websites is geïntegreerd. Voorwaarde hiervoor is altijd dat de aanbieder van deze inhoud (hierna de "derde-aanbieder" genoemd) de IP-adressen van de gebruikers zien. Want zonder dit IP-adres kunnen zij de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker versturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud te kunnen weergeven. We streven ernaar uitsluitend inhoud te gebruiken van een aanbieder die een IP-adres uitsluitend gebruikt om de inhoud te kunnen toesturen. Maar we hebben er geen invloed op wanneer de de derde-aanbieder IP-adressen, bijv. voor statistische doeleinden, opslaat. Mocht ons daarover iets bekend zijn dan lichten we de gebruikers daarover in.


Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het apparaat waarmee de gebruiker zich toegang heeft verschaft (o.a. pc, smartphone) specifieke, op het apparaat betrekking hebbende, informatie op te slaan. Deze dienen enerzijds de gebruikersvriendelijkheid van websites en zo de gebruikers (bijv. de opslag van inloggegevens). Anderzijds dienen ze voor het verzamelen van de statistische gegevens over het gebruik van de website, om deze, met het doel het aanbod te verbeteren, te analyseren.

De gebruikers kunnen invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers zijn voorzien van een optie waarmee de opslag van Cookies kan worden beperkt of volledig verhinderd. U wordt er echter op gewezen dat, zonder cookies, het gebruik en vooral het gebruiksgemak worden beperkt. U kunt veel cookies van online-advertenties van bedrijven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ beheren.


Registratiefunctie

De in het kader van de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt voor doeleinden met betrekking tot het gebruik van de aangeboden inhoud. De gebruikers kunnen per e-mail worden ingelicht over, voor aanbiedingen of voor de registratie, relevante informatie, zoals wijzigingen van de omvang van de inhoud of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens zijn zichtbaar via het invoerformulier in het kader van de registratie. Daartoe behoren:

- Naam
- Bezorgadres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Eventueel het nummer van de creditkaart met vervaldatum


Google Analytics

Deze inhoud maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers worden in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In het geval dat het anoniem maken van de IP op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres van de Googlegebruikers uit de lidstaten van de Europese Unie en uit andere verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van te voren afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server in de VS doorgegeven en daar afgekort. Het anonimiseren van de IP is voor deze website geactiveerd.

In opdracht van de exploitant van deze website benut Google deze informatie om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internet verband houdende diensten voor de exploitant uit te voeren. Het, in het kader van Google Analytics, door uw browser doorgegeven IP-adres wordt met andere gegevens van Google gecombineerd. De gebruikers kunnen de opslag van cookies verhinderen door de betreffende instelling aan te passen.

De gebruiker wordt er vanuit de website op gewezen dat in dat geval mogelijk niet alle functionaliteit van de website in volle omvang kan worden gebruikt. De gebruikers kunnen bovendien verhinderen dat de, door het cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende, gegevens (incl. hun IP-adres) door Google worden vastgelegd en verwerkt. Daarvoor moeten ze de, via de hieronder vermelde link, beschikbare plug-in voor de browser downloaden en installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Klik op deze link als een alternatief voor de browser add-on of vanuit de browser op mobiele apparaten, om te voorkomen dat Google Analytics in het vervolg gegevens van deze website vastlegt. Er wordt dan een Opt-Out cookie op uw apparaat gezet. Wanneer u uw cookies wist, moet u opnieuw op deze link klikken.


Het gebruik van Facebook Social Plugins

De website maakt gebruik van Social Plugins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De Plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo (een witte "f" op een blauw veld of een "duim-omhoog" -teken) of zijn gekenmerkt met de aanvulling "Facebook Social Plugin" . Het overzicht en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken:

https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Vraagt een gebruiker van een website inhoud op, die een dergelijke plug-in bevat, dan brengt de browser rechtstreeks een verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser van de gebruiker doorgegeven en door de browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in vastlegt en informeert de bezoeker daarom voor zover het de aanbieder bekend is:

Door de integratie van Plug-ins verkrijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van de inhoud heeft opgeroepen. Wanneer de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook de bezoeker aan zijn account koppelen. Maken de gebruikers interactief gebruik van de plug-in, bijv. door de button "Like" aan te klikken of commentaar te geven, dan geeft de browser de betreffende informatie rechtstreeks aan Facebook door, die deze opslaat. Is een gebruiker geen lid van Facebook, dan bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres waarneemt en opslaat. Facebook verklaart dat in Duitsland uitsluitend een anoniem gemaakt IP-adres wordt opgeslagen. Het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsook de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van de gebruiker te beschermen, kunnen gebruikers aan de privacyverklaring van Facebook ontlenen.

https://www.facebook.com/about/privacy/

Is een gebruiker lid van Facebook en wil hij of zij niet dat Facebook via deze inhoud gegevens over de gebruiker verzamelt en aan de bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens koppelt, dan moet de gebruiker zich, voordat hij deze website bezoekt, eerst bij Facebook uitloggen. Ook kunnen de Facebook Plugins met Add-ons voor uw browser worden geblokkeerd, bijv. met de "Facebook Blocker".


+1 button van Google+

Deze website maakt gebruik van de +1-schakelaar van het sociale netwerk van Google Plus, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten wordt geëxploiteerd (“Google”). De button is herkenbaar aan het "+1"-teken op een witte of een gekleurde ondergrond. Vraagt een gebruiker van een website inhoud op die een schakelaar bevat, dan brengt de browser rechtstreeks een verbinding met de servers van Google tot stand.

De inhoud van de "+1"-button wordt door Google rechtstreeks aan de browser van de gebruiker doorgegeven en door de browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google met de button vastlegt. Google verklaart dat er, zonder dat er op de button is geklikt, geen persoonlijke gegevens worden vastgelegd.

Alleen bij ingelogde leden worden bedoelde gegevens, onder andere het IP-adres, vastgelegd en verwerkt. Het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, alsook de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van de gebruiker te beschermen, kunnen gebruikers aan de privacyverklaring van Google bij de "+1"-button en aan de FAQ ontlenen.

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
http://www.google.com/intl/de/+1/button/ .


Twitter

Deze website maakt gebruik van de buttons van de dienst Twitter. Deze buttons worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Ze zijn gekoppeld aan de begrippen "Twitter" of "Volgen", en herkenbaar aan een gestileerde, blauwe vogel. Met behulp van de buttons kan een bijdrage of een pagina van deze website bij Twitter worden gedeeld of kan de aanbieder bij Twitter worden gevolgd. Vraagt een gebruiker van een website een pagina op, die een dergelijke button bevat, dan brengt de browser rechtstreeks een verbinding met de servers van Twitter tot stand.

De inhoud van de button van Twitter wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser van de gebruiker overgedragen. De aanbieder heeft dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter met behulp van deze plug-in vastlegt en informeert de bezoeker daarom voor zover het de aanbieder bekend is. Dat is dat, wanneer de button wordt gebruikt, alleen het IP-adres van de gebruiker van de URL van de betreffende website erbij wordt vastgesteld maar voor geen enkel ander doel dan weergave van de button wordt gebruikt. Aanvullende informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder

http://twitter.com/privacy.


Herroepen, wijzigingen, correcties en actualisering

De gebruiker heeft het recht om op aanvraag, regelmatig, gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die van hem of haar zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker recht op correctie van onjuiste gegevens en het blokkeren en wissen van zijn of haar persoonlijke gegevens, voor zover een wettelijke verplichting om deze te bewaren dit niet verhindert.