Menu

Dataleverancier van TecDoc

Sinds 2004 levert Rameder de gegevens voor de onderdelencatalogus van TecDoc. Van het begin af met de vermelding als "TecDoc Certified Data Supplier" (gecertificeerde dataleverancier van TecDoc) Met deze vermelding worden dataleveranciers onderscheiden die voldoen aan het hoge niveau van de gestelde eisen.Het TecDoc-programma is een informatiesysteem met een omvangrijke gegevensverzameling van fabrikanten van auto-onderdelen en grossiers in de motorvoertuigenbranche. De diverse productassortimenten van deze fabrikanten worden bij elkaar gezet en op die manier ontstaat een elektronische auto-onderdelencatalogus. De taak van TecDoc bestaat eruit de artikelinformatie van de onderdelenfabrikanten te bewerken en voor de markt toegankelijk te maken. 1065 dataleveranciers garanderen een breed spectrum aan actuele en meest recente productbeschrijvingen en informatie.

Hier zijn enkele belangrijke uitspraken over TecDoc
  • TecDoc beschikt over ongefilterde informatie over producten van de onafhankelijke automobielindustrie en van de onafhankelijke onderdelenhandel
  • Alle gegevens worden één keer per kwartaal geactualiseerd
  • Unieke identificatie van het voertuig dankzij het invoeren van codenummers
  • Toewijzing van alle auto-onderdelen die bij het betreffende type voertuig passen
  • Vermelding van advies-verkoopprijzen
  • Uitvoerige productbeschrijving met afbeelding
  • Uniforme productbeschrijvingen voor vanuit technisch oogpunt overeenkomstige producten