Menu

Normen en waarden van de onderneming Rameder

Inhoudsopgave

  1. Onze visie
  2. rameder compliance
  3. Kwaliteit
  4. Ecologie / duurzaamheid
  5. Respect, waardering en gelijkberechtigdheid
  6. Medewerkers
  7. Relaties met onze leveranciers

Onze visie

De Rameder Groep heeft als visie haar klanten in Europa een klantgericht, transparant, voor ieder land specifiek aangepast productenassortiment te bieden, dat trekhaken, elektrische sets, dakboxen, fietsendragers en dakdragers omvat en om haar klanten op het hoogst mogelijke serviceniveau te adviseren. Ons doel daarbij is de klanttevredenheid te verhogen en onze kwaliteit continue te verbeteren. Verder streven we ernaar een geheel Europa omvattend montagenetwerk op te bouwen, zodat onze klanten de beschikking krijgen over een kwalitatief hoogwaardige montageservice.

rameder compliance

Binnen de Rameder Groep hechten we waarde aan ethisch verantwoord gedrag en doen we zaken op een integere wijze. Onze plicht aan de wettelijke eisen en regelgeving te voldoen heeft altijd voorrang op onze ondernemingsdoelen en -wensen. Om een richtlijn voor het gedrag van iedere medewerker afzonderlijk vast te leggen, hebben we, met onze ondernemingsrichtlijnen, wettelijke en ethische normen en eisen ontwikkeld, die onze medewerkers in praktijk brengen.

Kwaliteit

Om de proceskwaliteit, arbeidskwaliteit, productkwaliteit en de kwaliteit van de dienstverlening dynamisch op een hoog niveau te houden, hebben we ons, voor het eerst in 2001, door LGA Bayern, met succes voor de norm "DIN EN ISO 9001: 2008" laten certificeren. De oude norm ISO 9001: 2008 is vervangen door de nieuwe ISO 9001:2015. Hierin worden nog hogere eisen aan het kwaliteitsmanagement van een onderneming gesteld. We hebben ons kwaliteitsmanagement aangepast aan de nieuwe norm en worden nu regelmatig volgens de nieuwe norm gekeurd en gecertificeerd.

Volledig in overeenstemming met ons motto "Voor u doen we onze uiterste best" heeft daarbij het behouden en verhogen van de tevredenheid van onze klanten, hoogste prioriteit. Dit bereiken we onder andere door het doorvoeren van strategieën voor professionele oplossingen, door ons aan de normen voor producten en diensten te houden, door het opstellen van transparante interne procedures door de processen schriftelijk vast te leggen en door onze werkplekken dynamisch uit te rusten en te organiseren. Onze medewerkers worden door middel van regelmatige bijscholing voorbereid op de technologische vooruitgang van de markt en van het aangeboden productenassortiment.

Ecologie / duurzaamheid

Vooral in de huidige tijd is het belangrijk aan morgen te denken. Daarbij streven we in onze processen naar een efficiënt gebruik van natuurlijke ressources. Door het gebruik van milieuvriendelijke, recyclebare verpakkingen dragen we er naar ons beste kunnen aan bij, voor de toekomstige generaties van onze samenleving goede ecologische vooruitzichten te scheppen. Voor ons als groothandel is het juist nu belangrijk de gevolgen van de logistiek voor het klimaat tot een minimum te beperken en transportroutes kort te houden. De omschakeling op klimaatvriendelijke energie alsook de productie van elektriciteit in onze zonnepaneleninstallatie op onze hoofdvestiging in Duitsland, draagt eraan bij de energie-efficiëntie in onze onderneming te verhogen en de waarde voor de CO2-emissie te verlagen.

Respect, waardering en gelijkberechtigdheid

Wij respecteren de waardigheid van iedere medewerker, zakelijke partner en klant. Onze grondpijlers en onze basis voor succes, harmonie en werkplezier, zijn tolerantie, waarheid en eerlijkheid. Een open communicatie wordt binnen de onderneming aangemoedigd en in praktijk gebracht. Rameder zorgt voor gelijkberechtigdheid, onafhankelijk van nationaliteit, geloofsovertuiging, geslacht, seksualiteit of huidskleur en is absoluut tegen discriminatie.

Medewerkers

Rameder streeft ernaar een attractieve werkgever te zijn, omdat onze medewerkers het meest waardevolle kapitaal zijn. Om de tevredenheid van de medewerkers te verhogen, worden met regelmatige tussenpozen anonieme enquêtes over de medewerkerstevredenheid gehouden en de daaruit voortkomende verbeteringsmaatregelen in de werkomgeving doorgevoerd.

Naast een inkomen bieden we onze medewerkers andere vormen van financiële ondersteuning. In de vorm van modellen voor flexibele werktijden realiseren we voor onze medewerkers een goede work-life-balance. We bevorderen een gezonde levensstijl en bieden onze medewerkers bij de preventieve zorg voor de gezondheid, ondersteuning die verder reikt dan het kader van de onderneming.

Door maatregelen voor de ontwikkeling van medewerkers, in de vorm van scholing en opleiding, coaching / mentoring, functieverbetering (de kwalitatieve uitbreiding van het takenpakket) alsook het ondersteunen tijdens het doorvoeren van bijscholing en vervolgopleidingen, stelt de Rameder Groep haar medewerkers in staat nieuwe perspectieven te openen.

Relaties met onze leveranciers

Ook met betrekking tot onze leveringsketen (supply chain) bevorderen we binnen de Rameder Groep verantwoord en duurzaam ondernemerschap. Om dit doel te bereiken werken we nauw samen met onze leveranciers en zakenpartners. Wij zien het als onze plicht in de meerwaardeketen uitsluitend samen te werken met leveranciers die voldoen aan onze eisen op het gebied van mensenrechten, werknemersrecht, kinderrecht, corruptie, kwaliteitseisen en duurzame logistiek. Wij verwachten van onze leveranciers oprechtheid en fairness. Vanzelfsprekend leggen we onszelf de verplichting op, ons tegenover onze klanten op strikt hetzelfde wijze te gedragen.